Canaritråkken seniordans

Årsmelding 2015

ÅRSMELDING  01.01. – 31.12.2015

Det er avholdt 6 styremøter i løpet av 2015.

Årsmøtet for 2015 ble avviklet på Den Norske Skolen 21.02.2015.

Tilstede var 19 faste dansere.

Antall dansedager, danser, deltakere:

I løpet av 2015 har vi hatt 18 dansedager i skolegården på Den Norske Skolen.

Vi har danset fra 8 til 10 danser pr dag.  

Enkelte dager får vi besøk av mange ferierende dansere fra Norge, og da kan antallet bli høyt.  Antallet i løpet av året har derfor variert fra 18 til 62. 

Sammenlagt har 726 dansere vært i sving på ”parketten” i løpet av året.

Opptredener:

Canaritråkken har opptrådt under følgende arrangementer i Den Norske Klubben:

01.03.2015 -  Miljømarsjen       - 20  dansere.

27.11.2015 -  Kulturaften          - 16 dansere.

07.12.2015 -  Julegløggen         - 16  dansere. Etter opptreden spiste 40 dansere/ledsagere lunsj på Cafe Galleriet.

Arrangementer:

11.03.2015 - Tur til Galdar med  43 deltakere.

Vi besøkte Cueva Pintada og spiste lunsj på Guanche Amagro.

Danselederteamet har i perioden bestått av Turid Bergli, Karla Haugnes, Unni Henriksen, Karin-Jenny Fjeld og Grete Tafjord.

Canaritråkkens hjemmeside  “www.seniordans-grancanaria.com” har hatt  37.958  søk  i  2015.  Siden betjenes av Grete Tafjord.

Patalavaca, 20.01.2016.

Karin-Jenny Fjeld     leder                                     

Grete Tafjord
sekretær