Canaritråkken seniordans

Årsberetning 2011

Årsberetning 2011

CANARITRÅKKEN, GRAN CANARIA

AVDELING AV SENIORDANS NORGE

ÅRSBERETNING 01.01. – 31.12.2011

Det er avholdt 4 styremøter i løpet av 2011.

Årsmøtet for 2010 ble avviklet på Den Norske Skolen 26.02.2011.

Tilstede var 27 faste dansere, samt 3 gjester fra Seniordans Norge.

Antall dansedager, danser, deltakere

I løpet av 2011 har vi hatt 20 dansedager i skolegården på Den Norske Skolen.

Vi har danset ca. 10 danser pr dag.  

Enkelte dager får vi besøk av mange ferierende dansere fra Norge, og da kan antallet bli høyt.  Antallet i løpet av året har derfor variert fra 22 til 78. 

Sammenlagt har 995 dansere vært i sving på ”parketten” i løpet av året.

Opptredener

Canaritråkken har opptrådt under følgende arrangementer i Den Norske Klubben:

06.03.2011 -  Miljømarsjen    -  26  dansere

18.11.2011 -  Kulturaften       -  20  dansere

12.12.2011 -  Julegløggen       -  22  dansere

Arrangementer

Canaritråkken har gjennomført følgende arrangementer i egen regi:

09.03.2011 - Pikniktur til La Aldea de San Nicolas     -  48  deltakere

16.11.2011 - Busstur til Arucas og Firgas                            -  51  deltakere

29.11.2011 - Førjulsfest på restaurant Sol y Mar                  -  55  deltakere

Hjemmesiden

Canaritråkkens hjemmeside “seniordans-grancanaria.com” har hatt 52.110 søk pr 31.12.2011. Siden betjenes av Grete Tafjord.

Videreutdanning

Turid og Roald Bergli, samt Karla Haugnes har gjennomført kursene

“Nytt grunnkurs, del 1” og “Internasjonale danser 2010”.

Unni Henriksen har gjennomført kurset “Nytt grunnkurs, del 1”.

  Danselederteamet har i perioden bestått av Turid og Roald Bergli, Karla Haugnes, Unni Henriksen og Grete Tafjord.

Patalavaca, 01.02.2012

Roald Bergli

                                    leder                                                                                     Ellen Hagen

                                               sekretær

Canaritråkken

ÅRSBERETNING 01.01. – 31.12.2010

Det er avholdt 4 ordinære og 1 ekstraordinært styremøte i løpet av 2010.

Årsmøtet for 2009 ble avviklet på Den Norske Skolen 26.02.2010 med 32 deltakere.

Antall dansedager, danser, deltakere

I løpet av året har vi hatt 20 dansedager i skolegården på Den Norske Skolen.

Vi har danset 163 forskjellige danser i sesongen.  

Enkelte dager får vi besøk av mange ferierende dansere fra Norge, og da kan antallet bli høyt.  Antallet har derfor variert fra 26 til 80. 

Sammenlagt har 1000 dansere vært i sving på ”parketten”  i løpet av året.

Opptredener

Canaritråkken har opptrådt under følgende arrangementer i Den Norske Klubben:

07.03.2010 -  Miljømarsjen    -  28  dansere

26.11.2010 -  Kulturaften       -  24  dansere

13.12.2010 -  Julegløggen       -  14  dansere

Arrangementer

Canaritråkken har gjennomført følgende arrangementer i egen regi:

17.03.2010 - Pikniktur til La Aldea de San Nicolas              -   53 deltakere

10.11.2010 - Busstur til Arucas og Firgas                            -   36 deltakere.

23.11.2010 - Førjulsfest på restaurant Sol y Mar                  -   53 deltakere

Hjemmesiden

Canaritråkkens hjemmeside “seniordans-grancanaria.com” hadde 16.310 søk pr 31.12.2010. Siden betjenes av Grete Tafjord.

Videreutdanning

Turid og Roald Bergli har gjennomført kursene “Internasjonale danser 2007” og “Nordiske danser 2009”.

Karla Haugnes har gjennomført kurset “Nordiske danser 2009”.

Danselederteamet har i perioden bestått av Turid og Roald Bergli, Grete og Jostein Tafjord, Karla Haugnes og Unni Henriksen.

Patalavaca, 02.02.2011

  Roald Bergli

  leder                                  Ellen Hagen

                                              sekretær