Canaritråkken seniordans

Julegløgg 2010

Canaritråkken

danset foran Den Norske Klubben
på den tradisjonelle  Julegløggen
den 13. desember 2010 kl. 10.30.

Vi var 14 dansere som deltok i år.

Vi marsjerte inn med musikken Viva Espana.
Så danset vi Bettys polka, Måneskinnstango, Drømmen om Strømmen og Skomaker Anton. 

Publikum ga oss god applaus!

Klikk på bildene og de blir større.